Tektura falista

Tektura falista jest wysoko cenionym materiałem służącym do opakowywania. To jeden z najgrubszych tworzyw papierniczych o stosunkowo lekkiej wadze. Składa się z ułożonych na przemian oraz sklejonych ze sobą warstw płaskich i pofalowanych. Tektura falista jest materiałem ekologicznym, ponieważ idealnie nadaje się do ponownego przetwórstwa oraz do kompostowania i spalania z odzyskiwaniem energii. Ciekawą kwestią jest jednak sposób badania tego materiału.

Techniki badań tektury falistej

W celu określenia wszystkich parametrów tektury falistej konieczne jest wykonania kilku badań. Pierwszym z nich jest badanie gramatury, czyli masy arkusza tektury o polu powierzchni wynoszącym 1 m2. Kolejno mierzy się odporność na zgniatanie krawędziowe, poprzez poddawanie tektury działaniu siły ściskającej, aż do momentu jej pęknięcia. Następnie testowana jest odporność na zgniatanie płaskie. W tym przypadku próbkę materiału, która przyłożona jest prostopadle do powierzchni, poddaje się działaniu siły wzrastającej. Badania tektury falistej sprawdzają także jej odporność na przebicie. Ten pomiar polega na przebiciu próbki tworzywa, przez co mierzy się energię wymaganą do  jego całkowitego przedziurawienia. Na koniec, weryfikuje się sztywność zginania tektury. To badanie ma określić moment siły oporu na jednostkę szerokości, wykazywany przez próbkę materiału w trakcie zginania w granicach odkształcenia sprężystego.

Badania tektury falistej wykorzystujące wodę

Papier i woda to nie jest dobre połączenie, dlatego producenci tektury falistej dokonują wszelkich starań, by ich produkt był jak najbardziej wytrzymały na różnego rodzaju płyny. W celu weryfikacji osiągniętych wyników wykonuje się badanie absorpcji wody i wilgotności. To pierwsze pozwala ustalić poziom wchłaniania wody przez tekturę. Przyjmuje się, że maksymalna wartość tego parametru mieści się w granicach 30-60 gramów na metr kwadratowy. Badanie wilgotności określane jest jako stosunek ubytku masy próbki po jej wysuszeniu, do  masy w momencie pobrania. Ten test określa wytrzymałość tektury, a także możliwości jej dalszego przetwarzania.

logo mapa

Kontakt


CROSS-PACK
ul. Sucharskiego 49
97-500 Radomsko


e-mail: biuro@crosspack.pl
tel. 501-405-032
tel. 519-488-438

Formularz