tektura falista

Właściwości hydrofobowe oraz hydrofilowe tektury falistej wielowarstwowej określają, jaki wpływ będą na nią miały woda i wilgoć. Do właściwości tych zalicza się wilgotność względną, wilgotność bezwzględną, chłonność tektury, skłonność do falowania oraz skłonność do zwijania się. Tektura bardzo łatwo pochłania wilgoć z powietrza. Jej podstawowym składnikiem jest papier, którego włókna silnie reagują na zmiany wilgotności. Absorpcja wilgoci przyczynia się do zmniejszenia wytrzymałości oraz utraty funkcjonalności tektury.

Niesprzyjające warunki

Zbyt duża wilgotność tektury powoduje zmiany jej właściwości fizycznych: spadek sztywności, odkształcenia liniowe, większą ściśliwość, grubość oraz szorstkość. Może powodować naprężenia w warstwie pofalowanej, co powoduje pękanie papieru i niszczenie struktury tektury. Warstwa pofalowana staje się nieregularna, fale są zbyt głębokie lub zbyt płytkie. Widoczne są odkształcenia papieru warstwy płaskiej, a także pionowe wypaczenia tektury. Mogą zostać uszkodzone elementy klejone. Równie szkodliwy jak nadmiar wilgoci jest również jej brak. Zbyt niska wilgotność powoduje pękanie fal i w konsekwencji całych arkuszy tektury. W procesie przechowywania oraz produkcji opakowań tekturowych bardzo ważna jest zatem odpowiednia regulacja zawartości wilgoci.

Prawidłowa wilgotność

Wilgotność bezwzględna tektury falistej powinna mieścić się w granicach od 6 do 9%. Jest to stosunek masy wody zawartej w tekturze do masy całego wyrobu. Zależy ona nie tylko od wilgotności powietrza, ale również temperatury otoczenia i składu tektury. Przyjmuje się, że różnice wilgotności bezwzględnej mogą się wahać o 2-3%. Wilgotność względna z kolei jest identyczna, jak wilgotność powietrza, znajdującego się pomiędzy arkuszami. Zdolność pochłaniania wilgoci przez tekturę uzależniona jest także od obecności pigmentów i wypełniaczy oraz stopnia zaklejenia i rodzaju włókien. Aby zachować odpowiednie właściwości tektury, należy stworzyć optymalne warunki do jej przechowywania. Pomieszczenia muszą być suche i przewiewne, a ich temperatura nie może spaść poniżej 4 stopni – zaleca się utrzymywanie stałej temperatury na poziomie 18-22 stopni. Wilgotność powinna utrzymywać się na poziomie 60%, a jej minimalna wartość w pomieszczeniach ogrzewanych i nawilżanych to 45%. Promienie słoneczne nie powinny padać bezpośrednio na tekturę. Tekturę falistą należy poza tym przechowywać w opakowaniach fabrycznych, na paletach lub regałach, pogrupowaną ze względu na odmianę i gatunek.

logo mapa

Kontakt


CROSS-PACK
ul. Sucharskiego 49
97-500 Radomsko


e-mail: biuro@crosspack.pl
tel. 501-405-032
tel. 519-488-438

Formularz